Thomas-evangeliets tekst

Her finner du hele teksten til Thomas-evangeliet. Evangeliet består av 114 vers.


Denne oversettelsen av Thomas-evangeliet er gjort fra engelsk. Dersom du vil sammenligne med den "offisielle" norske oversettelsen gjort fra koptisk, finnes den i boka "Apokryfe evangelier", utgitt av De norske bokklubbene, 2001. Det finnes også mange engelske oversettelser av Thomas-evangeliet på internett.
 

 1.

Dette er de hemmelige ord som den levende Jesus talte, og som Didymus, Judas Thomas, skrev ned. Han sa: »Den som har forstått disse ord skal ikke smake døden».

 

 2.

Jesus sa: »Den som søker, skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal bli rystet, og når han er blitt rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt. [Og etter at de har hersket skal de hvile]».

 

 3.

Jesus sa: »Hvis de som leder dere sier til dere:

’Se riket er i himmelen!’, må himmelens fugler jo gå foran dere. Hvis de sier til dere: ’Det er i havet!’ så må jo fiskene gå foran dere. Nei, riket er i deres indre og i deres ytre. Når dere kjenner dere selv, skal dere bli kjent, og dere skal vite at dere er sønner av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, lever dere i fattigdom og dere er fattigdommen»

 

 4.

Jesus sa: »Den gamle av dager skal ikke nøle med å spørre et lite barn på syv dager om livets sted, og han skal leve. For mange som er de første skal bli de siste, og de skal bli én eneste».

 

 5.

Jesus sa: »Kjenn det som er foran ditt ansikt, og det som er skjult for deg skal åpenbares for deg, for det er ikke noe som er skjult som ikke skal bli åpenbart. [Og det er ikke noe som er begravet som ikke vil bli oppreist]».

 

 6.

Hans disipler spurte og sa til ham: »Vil du at vi skal faste? Hvordan skal vi be? Skal vi gi almisser? Hvilken spiseforskrift skal vi følge?»

Jesus sa: »Lyv ikke, og gjør ikke det som dere hater for alt åpenbares for himmelen. For det finnes ikke noe som er skjult som ikke skal åpenbares, og det er ingen ting som er tildekket, som skal fortsette uten å bli avslørt».

 

 7.

Jesus sa: »Lykkelig er den løve som mennesket for­tærer, slik at løven blir til menneske. Men ulykkelig er det menneske som løven spiser, slik at løven blir et menneske!».

 

 8.

Og han sa: »Mennesket ligner en forstandig fisker, som kastet sitt garn i havet, og trakk det opp igjen, fullt av små fisk. Blant dem fant den forstandige fisker en stor, god fisk. Han kastet alle de små fisk ut i havet. Han valgte den store fisk uten å nøle». Den som har ører å høre med, han høre!

 

 9.

Jesus sa: »Se en såmann gikk ut. Han fylte sin hånd, og han strødde det ut. Noe falt på veien. Fuglene kom og samlet det opp. Annet falt på steingrunn og slo ikke rot i jorden og sendte ikke aks opp mot himme­len. Andre falt blant torner og de kvalte såkornet og ormene spiste den. Og annet falt i den gode jord og frembar god frukt. Den bar dels seksti fold og dels hundreogtyve fold».

 

 10.  

Jesus sa: »Jeg har kastet ild på verden, og se, jeg vokter den inntil den brenner».

 

 11.  

Jesus sa: »Denne himmel skal forgå, og den over den skal forgå, men de døde lever ikke, og de levende skal ikke dø. Den dag som dere fortærte det døde, gjorde dere det levende. Når dere kommer inn i lyset, hva vil dere da gjøre? På den dag som dere er én, blir dere to, men når dere er blitt ti, hva vil dere da gjøre?».

 

 12.  

Disiplene sa til Jesus: »Vi vet at du vil forlate oss. Hvem er det som skal herske over oss?»

Jesus sa til dem: »Uansett hvor dere er skal dere gå til Jakob den rettferdige, han for hvis skyld jorden og himmelen ble til».

 

 13.  

Jesus sa til sine disipler: »Sammenlign meg med noe og si hva jeg ligner!»

Simon Peter sa til ham: »Du ligner en rettferdig engel».

Matteus sa til ham: »Du ligner en vis filosof».

Thomas sa til ham: »Mester, min munn kan overhodet ikke si hva du ligner».

Jesus sa: »Jeg er ikke din mester, for du har drukket og er blitt beruset av den sprudlende kilde som jeg har pleiet».

Og han tok ham og gikk til side og sa tre ord til ham.

Men da Thomas kom tilbake til sine venner, spurte de ham: »Hva sa Jesus til deg».

Thomas sa til dem: »Hvis jeg forteller dette bare ett av de ord som han sa til meg, så kommer dere til å løfte opp steiner og steine meg, og ild vil komme ut av steinene og brenne dere opp.»

 

 14.  

Jesus sa til dem: »Når dere faster, vil dere bringe synd over dere selv, og når dere ber, vil dere bli fordømt, og når dere gir almisser vil dere skade deres ånd».

Og når dere drar til en hvilket som helst region og vandrer omkring, og folk tar i mot dere, så spis det som de setter frem for dere og helbred de syke i blant dem.

For det som kommer inn i deres munn, vil ikke gjøre dere urene, men det som kommer ut av deres munn vil gjøre dere urene.»

 

 15.  

Jesus sa: »Når dere ser ham, som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på deres ansikt og tilbed ham. Han er deres Far».

 

 16.  

Jesus sa: »Kanskje tenker folk at jeg er kommet for å kaste fred på verden. De vet ikke, at jeg er kommet for å kaste splid på jorden, ild , sverd og krig.

For det skal være fem i ett hus: tre skal være mot to, og to mot tre, far mot sønn, og sønn mot far, og de skal stå der alene»,

 

 17.  

Jesus sa: »Jeg vil gi dere det som intet øye har sett og det som intet øre har hørt og det som ingen hånd har rørt og det som ikke er kommet opp i noe menneskehjerte».

 

 18.  

Disiplene sa til Jesus: »Fortell oss hvordan vår slutt skal være».

Jesus sa: »Dere har oppdaget begynnelsen for at dere skal søke etter slutten. For der hvor begynnelsen er, der skal slutten være.

Salig er den som står ved begynnelsen. Han skal kjenne slutten og ikke smake døden».

 

 19.  

Jesus sa: »Salig er den som ble til før han ble til.

Hvis dere blir mine disipler og hører mine ord, skal disse steinene tjene dere.

For dere har fem trær i paradisets have, som ikke forandrer seg verken sommer eller vinter, og deres blader faller ikke av.

Den som kjenner dem skal ikke smake døden».