Maria-evangeliets tekst

Her kan du lese Maria-evangeliet i engelsk oversettelse. Det er en kort tekst som tar ca 10-15 minutter å lese.

Maria-evangeliet ble trolig skrevet rundt år 150, altså 120 år etter Jesu død. Det er skrevet av en anonym forfatter, men har fått "Maria" i tittelen fordi hun blir tillagt en viktig rolle i teksten.

Klikk her for å lese teksten.