Litteratur på engelsk

Vi gjengir her noen av de mest interessante bøkene som behandler temaer i Da Vinci-koden.

Det finnes en rekke bøker som avkler påstandene og historieforfalskningene i Da Vincikoden. To av de beste er de to nedenfor. Bøkene kan lett kjøpes på www.amazon.com.

1) Sharan Newman, The Real History Behind the Da Vinci Code, Berkley Books 2005.
Som en anerkjent faghistoriker går Newman gjennom en lang rekke historiske personer, steder, bygninger og hendelser omtalt i Da Vinci-koden. På en oversiktlig måte forklarer hun hva som er fakta og hva som er fiksjon.

2) Carl E. Olson & Sandra Miesel, The Da Vinci Hoax, Ignatius Press 2004. En av de beste og mest omfattende bøkene som demonterer Da Vinci-kodens tallrike feilaktige påstander -- både når det gjelder historie, arkitektur og kunst.