Leonardos liv og kunst

På denne siden finner du noen utvalgte artikler med historisk pålitelig informasjon om Leonardo da Vincis liv og kunst.


Da Vinci-kodens framstilling av Leonardo da Vinci er kraftig fordreid, siden Dan Brown omskriver historiske realiteter for å få dem til å passe inn i romanens konspirasjonsteorier. Det meste av det Da Vinci-koden forteller om Leonardo da Vinci, hans kunst og hans forhold til den katolske kirke, er fri diktning uten historisk bakkekontakt. Et eksempel: I Da Vinci-koden leser vi at Leonardo "påtok seg hundrevis av lukrative oppdrag for Vatikanet". Sannheten er at han bare tok på seg ett eneste oppdrag for Vatikanet i løpet av sitt liv.

Når man i tillegg husker på at Sion-ordenen aldri har eksistert som noen hemmelig orden, og at Leonardo derfor ikke hadde kjennskap til angivelige hemmeligheter om Maria Magdalena og Jesus, skjønner man at Da Vinci-koden ikke er et egnet sted for å lære om Leonardo da Vinci og hans kunst. Alle kodene som Da Vinci-kodens hovedpersoner leser inn i kunsten hans, blir motsagt av alle kunsthistorikere de siste fem århundrene.

1) Detaljert artikkel om Leonardo da Vincis liv og kunst

Artikkelen inneholder blant annet linker til artikler om alle maleriene som Da Vinci-koden omtaler. Dan Browns spekulasjoner omkring "Nattverden" og "Virgin of the Rocks" blir f.eks. påvist som grunnløse. http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Her kan du lese en kortere Wikipedia-artikkel på norsk.

2) Norsk og engelsk artikkel om Mona Lisa

Historien bak verdens kanskje mest berømte maleri. Dan Browns spekulasjoner om hvorfor Leonardo gav navnet Mona Lisa til maleriet faller sammen som et korthus når man blir klar over at maleriet først ble kalt Mona Lisa 31 år etter at Leonardo var død.

http://no.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
(Kort artikkel på norsk)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 
(Lengre artikkel på engelsk)

3) Trettifem av Leonardos malerier og tegninger

www.elrelojdesol.com/leonardo-da-vinci/gallery-english/index.htm

4) Malerier av Nattverden fremstilt av 7 forskjellige kunstnere de siste århundrene

www.abcgallery.com/religion/lastsupper.html