HELLIG BLOD, HELLIG GRAL

Boka Hellig blod, hellig gral kom ut i 1982. De tre forfatterne gir der en framstilling av Jesu liv og etterkommere som ingen seriøse historikere går god for. Historikere av ateistisk, agnostisk, kristen eller annen overbevisning er samstemte i at bokas teorier mangler ethvert historisk grunnlag. Den er kort og godt bygd på spekulasjoner, fri fantasi.og oppdiktede kilder. Boka har fått fornyet aktualitet etter at Da Vinci-koden kom ut. Den bygger som kjent på teoriene i Hellig blod, hellig gral.