Geometri og det gylne snitt

Klikk her for å lese artikkelen, som er skrevet av Steinar Thorvaldsen ved Høgskolen i Tromsø.

Nettadressen er:
www.afl.hitos.no/mahist/geometri