5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

Leonardos liv og kunst

Linkene på denne siden gir en informativ presentasjon av Leonardo da Vincis liv og virksomhet.

Da Vinci-kodens framstilling av Leonardo er kraftig fordreid, siden Dan Brown omskriver historiske realiteter for å få dem til å passe inn i romanens konspirasjonsteorier. Det meste av det Da Vinci-koden forteller om Leonardo da Vinci, hans kunst og hans forhold til den katolske kirke, er fri diktning uten historisk bakkekontakt. Et eksempel: I Da Vinci-koden leser vi at Leonardo "påtok seg hundrevis av lukrative oppdrag for Vatikanet". Sannheten er at han bare tok på seg ett eneste
oppdrag for Vatikanet i løpet av sitt liv.

Når man i tillegg husker på at Sion-ordenen aldri har eksistert som noen hemmelig orden, og at Leonardo derfor ikke hadde kjennskap til angivelige hemmeligheter om Maria Magdalena og Jesus, skjønner man at Da Vinci-koden ikke er et egnet sted for å lære om Leonardo da Vinci og hans kunst. Alle kodene som Da Vinci-kodens hovedpersoner leser inn i kunsten hans, blir motsagt av alle kunsthistorikere de siste fem århundrene.


1)
Detaljert artikkel om Leonardo da Vincis liv -- med tallrike linker til hans kunst og aktiviteter
Artikkelen inneholder blant annet linker til artikler om alle maleriene som Da Vinci-koden omtaler. Dan Browns spekulasjoner omkring Nattverden og Virgin of the Rocks blir f.eks. påvist som grunnløse. http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

2) Den virkelige Leonardo
En kunsthistoriker setter Leonardo da Vincis liv og kunst i relieff til beskrivelsen som Da Vinci-koden gir. Artikkelen er lagt ut på et nettsted som Den katolske kirke i USA har laget om Da Vinci-koden. www.jesusdecoded.com/leonardo1.php?page=100

3) Norsk og engelsk artikkel om Mona Lisa
Historien bak verdens kanskje mest berømte maleri. Dan Browns spekulasjoner om hvorfor Leonardo gav navnet Mona Lisa til maleriet faller sammen som et korthus når man blir klar over at maleriet først ble kalt Mona Lisa 31 år etter at Leonardo var død.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
(Kort artikkel på norsk)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 
(Lengre artikkel på engelsk)

4) Trettifem av Leonardos malerier og tegninger
www.elrelojdesol.com/leonardo-da-vinci/gallery-english/index.htm


5) Malerier av Nattverden fremstilt av 7 forskjellige kunstnere
www.abcgallery.com/religion/lastsupper.htmlUtskriftsversjon Utskriftsversjon

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR