Da Vinci-Extra

DA VINCI-EXTRA er et papirblad på 4 sider i tabloidstørrelse. Det er laget med tanke på massedistribusjon i foreninger og blant kolleger, i nabolag og på kjøpesentra.

Klikk 
her for å lese bladet eller laste det ned. Hvis du ønsker å kjøpe papirutgaven, finner du bestillings-info nederst på side 4 i bladet. Det koster bare 50 øre pr stk.