5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

  Da Vinci-koden inneholder mange fantasifulle forklaringer på hvordan Det nye testamente ble samlet som hellig bok. Hva er fiksjon, og hva er fakta om skriftene i Det nye testamente? Artiklene nedenforgir historisk pålitelige svar.


 

Was the New Testament Influenced by Pagan Religions?
En grundig, men allikevel relativt lettlest artikkel om forholdet mellom innholdet i Det nye testamentet og andre oldtidsreligioner.
Les mer


 

De apostoliske fedre
Etter at de fleste apostlene var døde rundt år 70-80, fortsatte man å produsere kristne skrifter som ble brukt rundt om i menighetene. De eldste av disse, som fortsatt er kjent, blir kalt "De apostoliske fedre". Hva inneholder de? Hvorfor ble de ikke inkludert i Det nye testamente?
Les mer


 

Hvilke evangelier ble utelukket fra Det nye testamente?
Hvilke evangelier ble ikke tatt med i Det nye testamente? Hva inneholder disse evangeliene? Hvorfor ble de ikke vurdert som aktuelle? Er det andre grunner enn at de ble skrevet flere generasjoner etter Jesu død?
Les mer


 

Endret Konstantin Det nye testamente?
Da Vinci-koden inneholder dramatiske påstander om Det nye testamentes tilblivelse. Dersom de er sanne, har kirken et problem.
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR