5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

 

Her finner du oversiktsartikler over hva de gnostiske evangeliene inneholder,
og hva som kjennetegner dem. 

Evangelier som ikke kom med i Det nye testamente
Hvilke evangelier ble ikke tatt med i Det nye testamente? Hvorfor ble de ikke vurdert? I denne artikkelen får du en innføring i hvilke evangelier som finnes og hva de inneholder. Det dreier seg om 1) Barndoms-evangelier, 2) Dødsrike-evangelier, 3) Åpenbaringsdialoger og 4) Apostel-akter.
Les mer


 

Nag Hammadi-tekstene: Gnostiske evangelier
En oversikt over evangeliene som ble funnet i Egypt i 1945. Gir Da Vinci-koden et historisk korrekt bilde av hva disse evangeliene inneholder?
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR