5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

 

Artiklene i denne kategorien er de samme som du finner under EVANGELIER i hovedmenyen.

De gnostiske -- eller apokryfe -- evangeliene ble forfattet fra ca år 150 og utover. De er altså skrevet lenge etter at øyenvitner og Jesu  samtidige var døde. Artiklene i denne avdelingen av nettstedet inneholder både tekster fra de gnostiske evangeliene, - og artikler som beskriver særpreget ved de viktigste gnostiske evangeliene. 

Du kommer til artiklene ved å føre musa RASKT over til menylista som kommer til syne ved siden av "Gnostiske evang." For at ikke kontakten skal bli brutt, må du føre musa over helt øverst på den høyre menylista. 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR