5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

 

 

Was the New Testament Influenced by Pagan Religions?
En grundig, men allikevel relativt lettlest artikkel om forholdet mellom innholdet i Det nye testamentet og andre oldtidsreligioner.
Les mer


 

Engelskmenn tror på Dan Brown
En meningsundersøkelse i England viser at 60% av dem som har lest Da Vinci-koden, tror at Jesus hadde barn med Maria Magdalena. Undersøkelsen inneholder også andre tankevekkende opplysninger.
Les mer


 

Geometri og det gylne snitt
En interessant og lett forståelig artikkel om tallet Pi (3,14), Fibonaccis tall, geometriske proporsjoner i naturen, m.m.
Les mer


 

Da Vinci-Extra
PDF-utgave av et 4-siders blad i tabloid-størrelse. Bladet passer ypperlig til utdeling i mange forskjellige sammenhenger.
Les mer


 

Judas-evangeliet -- en sensasjon?
Kvalifiserer publiseringen av Judas-evangeliet til de store overskrifter?
Les mer


 

Maria Magdalena i Maria-evangeliet
Denne artikkelen gir en informativ oversikt over innholdet i Maria-evangeliet. Da Vinci-koden hevder at dette evangeliet støtter teorien om et ekteskap mellom Jesus og Maria. Har Dan Brown i det hele tatt lest evangeliet?
Les mer


 

Leonardos liv og kunst
På denne siden finner du noen utvalgte artikler om Leonardo da Vincis liv og kunst.
Les mer


 

Litteratur på engelsk
Vi gjengir her noen av de mest interessante bøkene som behandler temaer i Da Vinci-koden.
Les mer


 

Gode og viktige enkeltartikler
Kikk på disse linkene for å se om de inneholder artikler som interesserer deg.
Les mer


 

Fordummende først som sist
Presentasjonen av Judas-evangeliet i programmet "Først og sist med Skavlan" den 7. april 2006 går dessverre inn i et media-fordummende mønster. Ved å lese denne artikkelen blir du etter all sannsynlighet litt klokere.
Les mer


 

De apostoliske fedre
Etter at de fleste apostlene var døde rundt år 70-80, fortsatte man å produsere kristne skrifter som ble brukt rundt om i menighetene. De eldste av disse, som fortsatt er kjent, blir kalt "De apostoliske fedre". Hva inneholder de? Hvorfor ble de ikke inkludert i Det nye testamente?
Les mer


 

Hva skjedde på kirkemøtet i Nikea?
Da Vinci-koden gjentar mange av de mytene og misforståelsene som i mange år har versert om kirkemøtet i Nikea. I denne artikkelen får du hjelp til å avsløre noen av mytene.
Les mer


 

A profile of Michael Baigent
Paul Smith har samlet stoff om Sion-ordenen og Pierre Plantard i over 15 år. Han har også fulgt nøye med i hva forfatterne av Hellig Blod, Hellig Gral bedriver. I denne artikkelen beskriver han sin kontakt med Michael Baigent og hans teorier.

Paul Smith er redaktør for nettstedet www.priory-of-sion.com, som inneholder et vell av stoff om disse temaene.
Les mer


 

Filip-evangeliets tekst
Hvis du ønsker å lese hele Filip-evangeliet på 143 vers i engelsk oversettelse, kan du gjøre det her.
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR